Κατάθλιψη: Αιτίες, Συμπτώματα και τρόποι καταπολέμησής της

Κατάθλιψη: Αιτίες, Συμπτώματα και τρόποι καταπολέμησής της

Κατάθλιψη: Αιτίες, Συμπτώματα και τρόποι καταπολέμησής της 800 600 Esoptron Insider

Στην καθημερινή ζωή με τον όρο »κατάθλιψη» εννοούμε μια κατάσταση θλίψης και μελαγχολίας, αυτό συνήθως είναι παροδικό και μάλλον οφείλεται σε κάτι σχετικά ασήμαντο και επουσιώδες. Η κατάθλιψη διαφέρει από την Κλινική Κατάθλιψη η οποία, στην Ψυχιατρική,  χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε να επεμβαίνουν στην καθημερινότητα ενός ατόμου. Η Κλινική Κατάθλιψη, συγκαταλέγεται στις πιο συνηθισμένες ψυχιατρικές νόσους της εποχής μας. Όμως, κάθε άνθρωπος, στην πορεία της ζωής του, θέλοντας να περιγράψει της ψυχική του διάθεση που τον χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη στιγμή, δύναται να χρησιμοποιήσει, επίσης αυτόν τον όρο.  Στα πιο κύρια συμπτώματα της κατάθλιψης, παρατηρούνται η συνεχής κούραση του ατόμου, χαμηλή ενεργητικότητα, άσχημη διάθεση, στενοχώρια, προβλήματα ύπνου και προβλήματα στην πρόσληψη τροφής, δυσκολία στην προσοχή και τη συγκέντρωση και χαμηλό ή καθόλου ενεργητικό ως προς τη λήψη αποφάσεων. Όταν αυτά τα προαναφερθέντα συμπτώματα, παρατηρούνται με διάρκεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, για τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας και είτε τα εκφράζει το άτομο μόνο του είτε τα παρατηρούν οι άλλοι γύρω του, τότε μπορεί εδώ να χρησιμοποιήσουμε τον όρο »Κλινική  Μορφή Κατάθλιψης» που χρησιμοποιείται στην Ψυχιατρική.

 

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον ψυχιατρικό όρο »κατάθλιψη» ή καλύτερα »Κλινική Κατάθλιψη», από εκείνον της καθημερινής ζωής, έγκειται στη διάρκεια και τη μονιμότητα των συμπτωμάτων, καθώς και στην αιτία που ωθεί κάποιον να μην αισθάνεται καλά. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν εμφανή και αισθητά προσωπικά ή γενικότερα αίτια που προκαλούν στον άτομο πτώση διάθεσης και συναισθηματική κατάπτωση, όπως π.χ θάνατος αγαπημένου προσώπου, χωρισμός από σχέση, κάθε λογής ερωτική απογοήτευση, απώλεια εργασίας, οικονομική καταστροφή, κλπ, τότε δεν μπορεί να λογίζεται η κατάσταση αυτή ως »Κλινική Κατάθλιψη» ή »Καταθλιπτική Ψύχωση». Ο ψυχιατρικός όρος »Κλινική Κατάθλιψη» ή »Μείζονα Καταθλιπτική Ψύχωσης», χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική σημειολογία ως μια κατάσταση όπου οφειλόμενη σε μη-φυσιολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα προαναφερθέντα παραδείγματα που κατονομάστηκαν πιο πάνω.

 

Επιπλέον, η Κλινική Κατάθλιψη, δεν κάνει διάκριση σε ηλικία ή φύλο. Μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα μικρό παιδί και εξίσου σε έναν υπερήλικα. Η Κλινική κατάθλιψη, μπορεί να αντανακλάται στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά του ασθενή, αλλά στην ουσία, αποτελεί μια βιολογική νόσο. Η βιολογική δυσλειτουργία του εγκεφάλου που οδηγεί στην εμφάνιση των συμπτωμάτων της Κλινικής Κατάθλιψης και στη διάγνωση αυτής, είναι η ελαττωματική επικοινωνία ανάμεσα στις νευρωνικές συνάψεις και συγκεκριμένα στην έκκριση και αποδόμηση των νευροδιαβιβαστών, κυρίως των κατεχολαμινών (νορανδρεναλίνη και ντοπαμίνη) και της σεροτονίνης (ρυθμιστική ορμόνη της διάθεσης και των ενδογενών συμπεριφορικών τάσεων του ανθρώπου). Με βάση τις βιοστατιστικές μελέτες, η Κλινική Κατάθλιψη, πλήττει περισσότερο το γυναικείο φύλο κατά ένα μεγάλο ποσοστό (τριπλάσια συχνότητα εμφάνισης από αυτή των αντρών) και κυρίως μεταξύ των ηλικιών 30-50, καθώς η γυναίκα επωμίζεται καθημερινά πολλαπλούς ρόλους και -κατά συνέπεια- καταπονείται πιο πολύ.

 

ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΨΗ

 

Ως προς την αντιμετώπιση της Κλινικής Κατάθλιψης, η Ψυχιατρική, εφαρμόζει μια σειρά από εγκεκριμένες και αποτελεσματικές μεθόδους:

 

1) Φαρμακοθεραπεία με αντικαταθλιπτικά: λίθιο αλλά και εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs) (με αμφισβητήσιμο αν είναι αποτελεσματικά, με πολλές παρενέργειες και με τους γιατρούς να παραπλανούν το κοινό, αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης (MAOIs), τρικυκλικα
Ψυχοθεραπεία (γνωσιο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία).

2) Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT): Παλιά λεγόταν και »ηλεκτροσόκ». Συνιστά εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος στον εγκέφαλο, με επαναλαμβανόμενη διοχέτευση, σταθερής έντασης και με ταυτόχρονο ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Είναι μια τεχνική που επιτελείται κατόπιν αναισθησίας και συνεπώς, χρειάζεται τη συμβολή του Αναισθησιολόγου. Στον ασθενή χορηγείται αναισθητικό και νευρομυϊκός αποκλειστής για μυοχάλαση (μεπροβαμάτη, καρισοπροδόλη, παράγωγα βενζοδιαζεπινών, κλπ) καθώς και μηχανικός αερισμός με 100% οξυγόνο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να αναπνεύσει χωρίς υποστήριξη. Μόλις ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του και παραλύσει, ο Ψυχίατρος εφαρμόζει μονόπλευρα ηλεκτρόδια (φώτο, αριστερά με τα δυο ηλεκτρόδια δεξιά κροταφικά και άνω μετωπιαία στην κεφαλή) ή αμφοτερόπλευρα (φώτο, με τα δυο ηλεκτρόδια και στις δυο κροταφικές πλευρές της κεφαλής-αμφορεροπλεύρως) στην κεφαλή και χορηγεί ηλεκτρική διέγερση από 70 έως 150 Volt στον εγκέφαλο για διάστημα 0,1-1 δευτερόλεπτο. Αυτό προκαλεί μια γενικευμένη επιληπτική δραστηριότητα που διαρκεί από 30-60 δευτερόλεπτα.

3) Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS). Πρόκειται για νέα μέθοδο, η οποία έχει λάβει την έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA). Η θεραπεία με επαναληπτικό διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό χορηγείται μέσω ενός ηλεκτρομαγνητικού πηνίου, που βρίσκεται σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής.  Μέσω αυτού δημιουργούνται επαναλαμβανόμενοι πολύ μικρής διάρκειας ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί, οι οποίοι διεγείρουν τα αντίστοιχα εγκεφαλικά κέντρα, που βρίσκονται κάτω από το σημείο επαφής του πηνίου. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται τα θετικά συναισθήματα ή καταστέλλονται τα αρνητικά, ανάλογα με το ποιο κέντρο του εγκεφάλου επηρεάζει το πηνίο. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ίδια φυσική αρχή με την ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT), δηλαδή στη ρύθμιση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου, ωστόσο, σε αντίθετη με την ηλεκτροσπασμοθεραπεία, δεν απαιτείται αναισθησία. Ο επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός είναι μία θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη φαρμακευτική αγωγή ή υπάρχουν αντενδείξεις στη λήψη φαρμάκων.

4) Χοροθεραπεία (τανγκό).

 

Στη θεραπευτική προσέγγιση της κατάθλιψης, συμπεριλαμβάνονται και οι ολιστικές-εναλλακτικές θεραπείες, όπως η μέθοδος του Οραματισμού, η Ομοιοπαθητική, η Ρεφλεξολογία, ο Βελονισμός, το Ρέϊκι, η Αρωματοθεραπεία, τα Ανθοϊάματα Μπαχ, τα βότανα, η άσκηση και η χορήγηση βιταμινών και λοιπών φυσικών σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ »Κατάθλιψη. Καταπολεμήστε την χωρίς φάρμακα»

 

 

Ονοματεπώνυμο *

Το Email σου *

Το μήνυμά σου

Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

Ονοματεπώνυμο *

Το Email σου *

Το μήνυμά σου

Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου