Τεχνολογία

Αποδομώντας το Φαινόμενο της Συνείδησης

Αποδομώντας το Φαινόμενο της Συνείδησης 744 389 Esoptron Insider

Γιατί σκεπτόμαστε; Γιατί ότι αναπαριστούμε νοερά, από μια εικόνα έως μια φαντασίωση, δεν μπορούμε ούτε
να το αγγίξουμε, ούτε να αισθανθούμε την ύπαρξή του όπως αισθανόμαστε τις υποστάσεις των υλικών αντικειμένων από τα οποία περιβαλλόμαστε, όπως αντιλαμβανόμαστε τα πρόσωπα και τις καταστάσεις γύρω μας, στον πραγματικό κόσμο στον οποίο ζούμε; Αναρίθμητες δοξασίες, μελέτες, υποθέσεις, θεωρίες και επιστημονικοί κλάδοι
έχουν αναδυθεί μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας, όλα ως απόπειρες να ερμηνευθεί, αλλά και να αναπαραχθεί τεχνητά, το φαινόμενο που καλείται ως «συνείδηση». Τι είναι όμως η συνείδηση;

Η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου επιβάλει να προσεγγίσουμε με συστημικό τρόπο αυτές τις ιδιότητές του (όπως οι παραπάνω λειτουργίες), διότι από την πολυπλοκότητα αυτή αναδύεται ένα πολυεπίπεδο Λογισμικό Κύκλωμα.
Αυτό δεν μπορεί να αποκληθεί απλοϊκά με μια τόσο αφηρημένη έννοια όπως η «συνείδηση», καθώς η κάθε συνιστώσα του αναλύεται σε πολλαπλές ετερογενείς τέτοιες συνιστώσες και η ίδια η αυτοσυνείδηση, η αίσθηση που έχουμε της ενότητας του εαυτού μας, αποτελεί κι αυτή μια παράμετρο/συνιστώσα ενός ευρύτερου κυκλώματος που αναδύεται από δυναμικά «υλισμικά» κυκλώματα των νευρώνων και των συνάψεων.

Από τα αρχαιότατα χρόνια γινόταν διαχωρισμός του υλικού σώματος από την άυλη και ανεπαίσθητη συνείδηση, ένας διαχωρισμός που οδήγησε στην εγκαθίδρυση του φιλοσοφικού ρεύματος του Δυισμού, ο οποίος εξακολουθεί να απαντάται σε πολλούς ανθρώπους ως άποψη, ακόμα και σήμερα. Η Δυιστική Αντίληψη περί της διαχωρισμένης φύσης της ύλης και του νου, ως δυο εντελώς ξεχωριστές οντότητες, ενώ εκφράστηκε στην πληρότητά του από
τον αρχέγονο ανιμισμό των πρωτόγονων εποχών και ανεδείχθη στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και τη Ρώμη, μέσω της πληθώρας των σχολών φιλοσοφικής σκέψης που εμφανίστηκαν, τεκμηριώθηκε επίσημα τον 17ο αιώνα από τον Γάλλο Φιλόσοφο, Ρενέ Ντεκάρτ ή Καρτέσιο.

 

Έρευνες του πεδίου της Συστημικής Νευροεπιστήμης, έχουν αποκαλύψει το ρόλο των νευρωνικών ταλαντώσεων, δηλαδή των ηλεκτρικών ρυθμογενετικών δυναμικών που παράγονται από νευρωνικά κυκλώματα, τα οποία δεν εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, αλλά βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρο τον εγκέφαλο και επικοινωνούν μεταξύ του ως ένα ενιαίο ρυθμογενετικό υπερδίκτυο νευρωνικών ηλεκτρικών ταλαντώσεων.
Το ενιαίο ρυθμογενετικό υπερδίκτυο αυτό μαζί με τις συχνότητες των ταλαντώσεων που γεννά, καλείται «ταλάντωμα» και μάλλον σε αυτό εντοπίζεται η γένεση του Λογισμικού Κυκλώματος που καλείται
αυθαίρετα και αφηρημένα ως «συνείδηση». Στη ουσία, αυτό που ονομάζουμε συνείδηση, είναι μια από τις πολλές παραμέτρους ομοιοστατικής ανάδρασης των κόμβων αυτού του Λογισμικού Κυκλώματος.

Κατάθλιψη: Αιτίες, Συμπτώματα και τρόποι καταπολέμησής της

Κατάθλιψη: Αιτίες, Συμπτώματα και τρόποι καταπολέμησής της 800 600 Esoptron Insider

Στην καθημερινή ζωή με τον όρο »κατάθλιψη» εννοούμε μια κατάσταση θλίψης και μελαγχολίας, αυτό συνήθως είναι παροδικό και μάλλον οφείλεται σε κάτι σχετικά ασήμαντο και επουσιώδες. Η κατάθλιψη διαφέρει από την Κλινική Κατάθλιψη η οποία, στην Ψυχιατρική,  χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε να επεμβαίνουν στην καθημερινότητα ενός ατόμου. Η Κλινική Κατάθλιψη, συγκαταλέγεται στις πιο συνηθισμένες ψυχιατρικές νόσους της εποχής μας. Όμως, κάθε άνθρωπος, στην πορεία της ζωής του, θέλοντας να περιγράψει της ψυχική του διάθεση που τον χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη στιγμή, δύναται να χρησιμοποιήσει, επίσης αυτόν τον όρο.  Στα πιο κύρια συμπτώματα της κατάθλιψης, παρατηρούνται η συνεχής κούραση του ατόμου, χαμηλή ενεργητικότητα, άσχημη διάθεση, στενοχώρια, προβλήματα ύπνου και προβλήματα στην πρόσληψη τροφής, δυσκολία στην προσοχή και τη συγκέντρωση και χαμηλό ή καθόλου ενεργητικό ως προς τη λήψη αποφάσεων. Όταν αυτά τα προαναφερθέντα συμπτώματα, παρατηρούνται με διάρκεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, για τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας και είτε τα εκφράζει το άτομο μόνο του είτε τα παρατηρούν οι άλλοι γύρω του, τότε μπορεί εδώ να χρησιμοποιήσουμε τον όρο »Κλινική  Μορφή Κατάθλιψης» που χρησιμοποιείται στην Ψυχιατρική.

 

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον ψυχιατρικό όρο »κατάθλιψη» ή καλύτερα »Κλινική Κατάθλιψη», από εκείνον της καθημερινής ζωής, έγκειται στη διάρκεια και τη μονιμότητα των συμπτωμάτων, καθώς και στην αιτία που ωθεί κάποιον να μην αισθάνεται καλά. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν εμφανή και αισθητά προσωπικά ή γενικότερα αίτια που προκαλούν στον άτομο πτώση διάθεσης και συναισθηματική κατάπτωση, όπως π.χ θάνατος αγαπημένου προσώπου, χωρισμός από σχέση, κάθε λογής ερωτική απογοήτευση, απώλεια εργασίας, οικονομική καταστροφή, κλπ, τότε δεν μπορεί να λογίζεται η κατάσταση αυτή ως »Κλινική Κατάθλιψη» ή »Καταθλιπτική Ψύχωση». Ο ψυχιατρικός όρος »Κλινική Κατάθλιψη» ή »Μείζονα Καταθλιπτική Ψύχωσης», χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική σημειολογία ως μια κατάσταση όπου οφειλόμενη σε μη-φυσιολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα προαναφερθέντα παραδείγματα που κατονομάστηκαν πιο πάνω.

 

Επιπλέον, η Κλινική Κατάθλιψη, δεν κάνει διάκριση σε ηλικία ή φύλο. Μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα μικρό παιδί και εξίσου σε έναν υπερήλικα. Η Κλινική κατάθλιψη, μπορεί να αντανακλάται στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά του ασθενή, αλλά στην ουσία, αποτελεί μια βιολογική νόσο. Η βιολογική δυσλειτουργία του εγκεφάλου που οδηγεί στην εμφάνιση των συμπτωμάτων της Κλινικής Κατάθλιψης και στη διάγνωση αυτής, είναι η ελαττωματική επικοινωνία ανάμεσα στις νευρωνικές συνάψεις και συγκεκριμένα στην έκκριση και αποδόμηση των νευροδιαβιβαστών, κυρίως των κατεχολαμινών (νορανδρεναλίνη και ντοπαμίνη) και της σεροτονίνης (ρυθμιστική ορμόνη της διάθεσης και των ενδογενών συμπεριφορικών τάσεων του ανθρώπου). Με βάση τις βιοστατιστικές μελέτες, η Κλινική Κατάθλιψη, πλήττει περισσότερο το γυναικείο φύλο κατά ένα μεγάλο ποσοστό (τριπλάσια συχνότητα εμφάνισης από αυτή των αντρών) και κυρίως μεταξύ των ηλικιών 30-50, καθώς η γυναίκα επωμίζεται καθημερινά πολλαπλούς ρόλους και -κατά συνέπεια- καταπονείται πιο πολύ.

 

ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΨΗ

 

Ως προς την αντιμετώπιση της Κλινικής Κατάθλιψης, η Ψυχιατρική, εφαρμόζει μια σειρά από εγκεκριμένες και αποτελεσματικές μεθόδους:

 

1) Φαρμακοθεραπεία με αντικαταθλιπτικά: λίθιο αλλά και εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs) (με αμφισβητήσιμο αν είναι αποτελεσματικά, με πολλές παρενέργειες και με τους γιατρούς να παραπλανούν το κοινό, αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης (MAOIs), τρικυκλικα
Ψυχοθεραπεία (γνωσιο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία).

2) Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT): Παλιά λεγόταν και »ηλεκτροσόκ». Συνιστά εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος στον εγκέφαλο, με επαναλαμβανόμενη διοχέτευση, σταθερής έντασης και με ταυτόχρονο ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Είναι μια τεχνική που επιτελείται κατόπιν αναισθησίας και συνεπώς, χρειάζεται τη συμβολή του Αναισθησιολόγου. Στον ασθενή χορηγείται αναισθητικό και νευρομυϊκός αποκλειστής για μυοχάλαση (μεπροβαμάτη, καρισοπροδόλη, παράγωγα βενζοδιαζεπινών, κλπ) καθώς και μηχανικός αερισμός με 100% οξυγόνο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να αναπνεύσει χωρίς υποστήριξη. Μόλις ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του και παραλύσει, ο Ψυχίατρος εφαρμόζει μονόπλευρα ηλεκτρόδια (φώτο, αριστερά με τα δυο ηλεκτρόδια δεξιά κροταφικά και άνω μετωπιαία στην κεφαλή) ή αμφοτερόπλευρα (φώτο, με τα δυο ηλεκτρόδια και στις δυο κροταφικές πλευρές της κεφαλής-αμφορεροπλεύρως) στην κεφαλή και χορηγεί ηλεκτρική διέγερση από 70 έως 150 Volt στον εγκέφαλο για διάστημα 0,1-1 δευτερόλεπτο. Αυτό προκαλεί μια γενικευμένη επιληπτική δραστηριότητα που διαρκεί από 30-60 δευτερόλεπτα.

3) Επαναληπτικός Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS). Πρόκειται για νέα μέθοδο, η οποία έχει λάβει την έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA). Η θεραπεία με επαναληπτικό διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό χορηγείται μέσω ενός ηλεκτρομαγνητικού πηνίου, που βρίσκεται σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής.  Μέσω αυτού δημιουργούνται επαναλαμβανόμενοι πολύ μικρής διάρκειας ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί, οι οποίοι διεγείρουν τα αντίστοιχα εγκεφαλικά κέντρα, που βρίσκονται κάτω από το σημείο επαφής του πηνίου. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται τα θετικά συναισθήματα ή καταστέλλονται τα αρνητικά, ανάλογα με το ποιο κέντρο του εγκεφάλου επηρεάζει το πηνίο. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ίδια φυσική αρχή με την ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT), δηλαδή στη ρύθμιση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου, ωστόσο, σε αντίθετη με την ηλεκτροσπασμοθεραπεία, δεν απαιτείται αναισθησία. Ο επαναληπτικός διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός είναι μία θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη φαρμακευτική αγωγή ή υπάρχουν αντενδείξεις στη λήψη φαρμάκων.

4) Χοροθεραπεία (τανγκό).

 

Στη θεραπευτική προσέγγιση της κατάθλιψης, συμπεριλαμβάνονται και οι ολιστικές-εναλλακτικές θεραπείες, όπως η μέθοδος του Οραματισμού, η Ομοιοπαθητική, η Ρεφλεξολογία, ο Βελονισμός, το Ρέϊκι, η Αρωματοθεραπεία, τα Ανθοϊάματα Μπαχ, τα βότανα, η άσκηση και η χορήγηση βιταμινών και λοιπών φυσικών σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΑΣ »Κατάθλιψη. Καταπολεμήστε την χωρίς φάρμακα»

 

 

Επιφυλακτικοί με όσα διαβάζουν οι χρήστες των social media

Επιφυλακτικοί με όσα διαβάζουν οι χρήστες των social media 720 500 Esoptron Insider

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου (56%) πιστεύουν ότι οι περισσότερες από τις ειδήσεις που βλέπουν στο διαδίκτυο είναι ψεύτικες. Παρομοίως και το 46% όλων των χρηστών παγκοσμίως συμφωνούν. Το 32% των χρηστών στην Ελλάδα (47% παγκοσμίως) λένε ότι επηρεάζονται από τις απόψεις
που διαβάζουν on-line, σε σύγκριση με 38% (54% παγκοσμίως) το 2017. Το 33% των χρηστών στην Ελλάδα (47%
παγκοσμίως), λένε ότι έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στους ειδικούς από ότι παλαιότερα. Επίσης το 23% των χρηστών
στην Ελλάδα εμπιστεύεται τις απόψεις των bloggers/vloggers σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (42% παγκοσμίως).

 

Οι 4 στους 10 χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα (60% παγκοσμίως) θεωρούν ότι τα social media αποτελούν «αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής τους ζωής». Ο αριθμός των ανθρώπων που λένε ότι οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σύνολό τους, τους βοηθούν να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου, αυξάνεται κατά 8% στην Ελλάδα (5% παγκοσμίως) σε σύγκριση με την έρευνα του Wave 7 το 2017.

HUAWEI VS USA: Ο 2ος Ψυχρός Πόλεμος

HUAWEI VS USA: Ο 2ος Ψυχρός Πόλεμος 730 430 Esoptron Insider

Οι ειδικοί της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Κίνα ενίσχυσε την οικονομία της κλέβοντας εταιρικά, επιστημονικά και στρατιωτικά μυστικά. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι ο κινέζικος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκοπεύσει τους Αμερικάνους. Ειδικότερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φοβάται ότι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός της Huawei θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκοπεία από
τις κινέζικες Αρχές και καλεί άλλες χώρες να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα Huawei και ZTE. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν σημαντικά προβλήματα για την εταιρεία στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή αγορά εν μέσω της ενεργού ανάπτυξης δικτύων 5G και της κατασκευής νέας υποδομής, στην οποία ενδιαφέρεται η Huawei.

 

 

 

Το πρώτο πρόβλημα της Huawei στις Ηνωμένες Πολιτείες προέκυψε το 2003, όταν ο κατασκευαστής εξοπλισμού δι- κτύου Cisco Systems την μήνυσε, κατηγορώντας την κινέζικη εταιρεία ότι παραβιάζει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
της και κλέβει τον κώδικα λογισμικού των δρομολογητών και των διακοπτών. Ένα χρόνο αργότερα, το 2004, η Huawei αφαίρεσε τους αμφιλεγόμενους κώδικες και στοιχεία λογισμικού, κλείνοντας την υπόθεση. Αργότερα, υπήρξαν και άλλοι ισχυρισμοί περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας από εταιρείες των ΗΠΑ. Η Motorola ισχυρίστηκε το 2004 ότι από την έδρα της εταιρείας T-Mobile στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε κλαπεί πνευ-
ματικό υλικό.

 

Δεδομένου, όμως, ότι η Κίνα -βάσει του Κομμουνιστικού καθεστώτος- θα πρέπει να ελέγχει τα πάντα, τα πάντα θα πρέπει να υπόκεινται σε συμφέροντα του κόμματος. Κι όταν εμπλέκεται το κράτος στη μέση μια οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να είναι υποχείριο. Σ’ αυτή τη θέση βρίσκεται η μεγάλη εταιρεία που δικαιολογημένα βάλλεται, ακόμα κι αν δεν έχει διαπράξει καμία από τις παραβάσεις για τις οποίες κατηγορείται. Παρόλο που η Κίνα υπό-σχεται να αγοράσει μεγάλο αριθμό αμερικάνικων προϊόντων, ακόμα κι αν συμβεί αυτό ο εμπορικός πόλεμος δεν θα
επιλυθεί και οι τεχνολογικοί πόλεμοι της Huawei δεν θα εξαφανιστούν. Αυτή είναι μια μάχη για παγκόσμια κυ-ριαρχία.

Ονοματεπώνυμο *

Το Email σου *

Το μήνυμά σου

Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

Ονοματεπώνυμο *

Το Email σου *

Το μήνυμά σου

Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου