Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμούς μέσω Social Media

Οι Εκδόσεις Έσοπτρον είναι η εμπορική επωνυμία της εταιρείας Γ.Π. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΙΚΕ (στο εξής η «Εταιρεία) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου 39 με ΑΦΜ 082406082, ηλεκτρονική διεύθυνση esoptron@otenet.gr και τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2103236852.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ SOCIAL MEDIA

Η Εταιρεία προσφέρει μέσω των σελίδων της στα κοινωνικά δίκτυα τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, με ανάδειξη νικητή (των) μέσω κλήρωσης, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η Εταιρεία επιθυμεί να προβεί σε ενέργειες για την προβολή των σελίδων της στα κοινωνικά δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει διαγωνισμούς με δώρα όπως αυτά ανακοινώνονται σε κάθε έκαστο διαγωνισμό.

2. Η διάρκεια του διαγωνισμού ανακοινώνεται σε κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά και λήγει στις 23:59 τα μεσάνυχτα της ημέρας που αναφέρεται ως καταληκτική του διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται παραπάνω, η εταιρεία δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού.

5. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχει κάνει “Like” στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού, β) να έχει συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής που απαιτεί ο κάθε διαγωνισμός.

Κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι λαμβάνει μόνο μία (1) φορά μέρος σε κάθε διαγωνισμό. Τυχόν επιπλέον ενέργειες (πχ περισσότερες συμπληρώσεις δηλώσεων συμμετοχής) δεν ακυρώνουν τη συμμετοχή του, αλλά ούτε και του προσθέτουν επιπλέον συμμετοχές στην κλήρωση.

6. Η κλήρωση πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα της λήξης του διαγωνισμού με τυχαία επιλογή αριθμού που αντιστοιχεί σε κάποιον από τους συμμετέχοντες, ο οποίος ανακηρύσσεται νικητής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προβλεπόμενη ημέρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία ενημερώνοντας το κοινό με ανακοίνωσή της στη σελίδα της στο Facebook.

8. Το όνομα του νικητή ανακοινώνεται με τον τρόπο που αναφέρεται σε κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά, όπως ενδεικτικά μέσω ανακοίνωσης στα social media, μέσω προσωπικής αποστολής email κ.λπ., ενώ η επικοινωνία μαζί του γίνεται με προσωπικό μήνυμα στο email του ή τηλεφωνικά. Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την αποστολή του μηνύματος το δώρο ακυρώνεται. Για την παλαβή του δώρου ο νικητής υποχρεούται να προσκομίσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

9. Η παράδοση του δώρου στο νικητή γίνεται εξαρτάται από τη φύση του δώρου. Έαν πρόκειται για εμπράγματο αντικείμενο τότε ο νικητής μπορεί να το παραλάβει από το γραφείο της εταιρείας μας στην Αθήνα ή μέσω αποστολής με εταιρεία Ταχυδρομική/Μεταφορική/Courier της επιλογής της εταιρείας με χρέωση της ίδιας εφόσον ο νικητής βρίσκεται εντός της Ελλάδας. Εάν πρόκειται για υπηρεσία (πχ συμμετοχή σε σεμινάριο), τότε νικητής θα πρέπει να παραβρεθεί στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου κατά την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα.

Η εταιρεία δεν εμπλέκεται στη διαδικασία παράδοσης, ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την παράδοση του Δώρου με οποιονδήποτε τρόπο.

10. Ο νικητής μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (γ) εφόσον δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία της ταυτότητάς του, δ) εφόσον δεν εμφανιστεί στις προσυμφωνημένες ημέρες και ώρες για την παραλαβή δώρων με τη μορφή παροχής υπηρεσίας.

11. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα.

12. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τo Δώρo με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

Η ευθύνη του της εταιρείας αναφορικά με το Δώρο περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει με τη χρήση του.

13. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του/ων νικητή/των στη σελίδα της στο Facebook και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Ο/οι νικητή/ες αποδέχεται ρητά με τη συμμετοχή του τη χρήση και εκμετάλλευση της συμμετοχής του σε προγράμματα διαφημιστικής προβολής.

14. Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων πραγματοποιείται βάσει της αναθεωρημένης Πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Μάιος 2018) που συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό (2016/679). Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

14. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την εφαρμογή των Όρων θα επιλύεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, ενώ η κρίση της στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό δεν θα μπορεί να επιλυθεί από τη διοίκηση, τότε θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

16. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

Ονοματεπώνυμο *

Το Email σου *

Το μήνυμά σου

Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

Ονοματεπώνυμο *

Το Email σου *

Το μήνυμά σου

Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου