Θαύματα

Θαύματα

Θαύματα 700 394 Admin

Θαύματα: Υπερφυσική παρέμβαση σε φυσικό κόσμο ή αναστολή του φυσικού νόμου.